@juvifish

malamig ang hangin parang nagpapa-alala ng mga bagay na gumugulo sa isip ko. sa ilalim ng ilaw ng mga poste at gusali, sumaglit ka sa isip ko at sa isang maiiksing...

it was exactly one year and 12 hours ago… 365 and a half days ago… eight thousand seven hundred and seventy two hours ago… since the night when you came with...

Day 278 of 04: I was moping a little while ago and thinking of what i should be doing this weekend. I put on my sched that it’s Taty’s and Jen’s...