Noynoy will run for 2010


Exactly 40 days after President Cory Aquino’s death, her son Senator Benigno “Noynoy” Aquino III has officially announced his candidacy for the 2010 Presidential Elections. The announcement was made at around 8am-ish at the Club Filipino in San Juan (the same place where his mother took the Presidential oath). “Tinatanggap ko ang hiling ng sambayanan. […]

Read More…

Tie a yellow ribbon for Cory Aquino


Ang bayan kong Pilipinas, Lupain ng gintó’t bulaklák. Pag-ibig ang sa kanyáng palad Nag-alay ng gandá’t dilág. At sa kanyáng yumi at gandá, Dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, Nasadlák sa dusa. Ibon mang may layang lumipád, kulungín mo at umíiyák! Bayan pa kayáng sakdál dilág, Ang ‘dî magnasang makáalpás! Pilipinas kong minumutyâ, Pugad […]

Read More…